معرفی اپلیکیشنDuolingo

6ام تیر, 1394   نوشته شده توسط
0  

0.0 00 این روز ها با دانیتن چند زبان مختلف بسیار کمک میکند تا با دنیا های دیگر بهتر ارتباط داشته باشید. راحت تر تجارت کنید. دوست پیدا کنید و خودتان را به روز نگه دارید. قبلا برایتان اپلیکیشن biscuit را معرفی کردیم که عملکردی مشابه داشت.و با وجود اپلیکیشن هایی که میتوانید برو رو

ادامه مطلب