در کنفرانس اپل چه گذشت؟ ( بخش دوم)

19ام شهریور, 1394   نوشته شده توسط
0  

اپل دیروز کنفرانسی را بر گذار نمود که در آن محصولات متنوع و البته مهمی را به نمایش گذاشت . این کنفرانس به قدری پر بار بود که بازگوی تمامی آن رخ داد ها در یک مطلب امکان پذیر نبود . به همین دلیل ما بر آن شدیم که آن  را در چند بخش برایتان

ادامه مطلب