معایب رانا زیر ذره بین

6ام بهمن, 1396   نوشته شده توسط
0  

0.0 00 خوشا رانا و وصف بی مثالش! ایران خودرو با تولید رانا ثابت کرده است که چقدر در فیس لیفت کردن خودروها تبحر دارد و چقدر می تواند طراحی خودروها را تغییر دهد، طوری که کسی از مدل قبلی خودرو خبری نداشته باشد…! هرچند که ایران خودرو در این زمینه استاد می باشد!. معایب

ادامه مطلب