عوارض مصرف بی رویه مسکن ها

25ام شهریور, 1396   نوشته شده توسط
0  

متاسفانه یا خوشبختانه مسکن ها نوعی از داروها هستند که بدون نسخه ی پزشک و خیلی آسان در اختیار افراد قرار می گیرد. برخی از افراد با کوچک ترین درد به مسکن پناه می برند اما از عوارض مصرف زیاد آن آگاه هستند؟ مصرف دارو و مسکن در انواع بیماری ها اثرات مثبت داشته و

ادامه مطلب