با جدیدترین محصول دنیای خودروهای برقی آشنا شوید / Catalyst E2 قدرتمند و توانا

26ام شهریور, 1395   نوشته شده توسط
0  

رقابت بر سر وسایل برقی راه روانده به هر کمپانی و خودروسازی سرایت کرده و تقریبا تمامی خودروسازان پیشرو یاتاکنون خودروی برقی خود را ساخته و یا محصول آن ها در یکی از مراحل تولید از مرحله طراحی گرفته تا آزمایش های نهایی به سر می برد.سوخت های فسیلی خواه ناخواه تا چند 10 سال

ادامه مطلب