نحوه ی عملکرد ماوس های نوری و مکانیکی

نحوه ی عملکرد ماوس های نوری و مکانیکی

ماوس ها از زمانی که کامپیوترهای رومیزی اختراع شدند، وجود داشتند و با گذر زمان ساختار پیشرفته تری گرفتند که اگر در این بین یک ماوس قدیمی را در کنار…