چطور در تلگرام آنلاین نباشیم ؟

چطور در تلگرام آنلاین نباشیم ؟ : گاهی شرایط ممکن است که شخصی بخواهد در تلگرام حضور داشته باشد و به دلایلی بخواهد وضعیت نمایش آنلاین برای دیگر کاربران نشان…