راهنمای قبض تلفن ثابت اینترنتی

25ام خرداد, 1398   نوشته شده توسط
0  

0.0 00 راهنمای قبض تلفن ثابت اینترنتی : در گذشته بدین صورت بود که قبض های تلفن ثابت به صورت برگه های کاغذی به مشترکان داده می شود و آنها با شناسه قبض و شناسه پرداخت برای پرداخت قبض تلفن ثابت خود اقدام می کردند و گاه باید ساعت ها در صف ها حضور پیدا می

ادامه مطلب

آبونمان تلفن ثابت غیر قانونی است

20ام شهریور, 1397   نوشته شده توسط
0  

0.0 00 آبونمان تلفن ثابت | همانطور که می دانید، زمانی که برای تلفن ثابت منزل شما قبض می آید، در داخل قبض مبلغ آبونمان در نظر گرفته شده است و حتی در صورتی که از تلفن ثابت استفاده نیز نکنید، باید مبلغ آبونمان را پرداخت نمایید، در غیر این صورت برای شما در قبض

ادامه مطلب