چقدر درمورد فیبرهای رژیمی و فواید آنها اطلاعات دارید؟!

۹ام شهریور, ۱۳۹۶   نوشته شده توسط
0  

فیبرهای رژیمی ، بخش غشایی مواد گیاهی، از دو نوع اصلی تشکیل شده است. فیبر محلول که به راحتی در آب حل می شود و به یک ماده ژل مانند در بخشی از روده به نام کولون جذب می شود. فیبر نامحلول در آب حل نمی شود و به بدون جذب از طریق دستگاه گوارش

ادامه مطلب