فناوری Holoportation مایکروسافت

فناوری “Holoportation” حضور مجازی یا همان تله پاتی توسط مایکروسافت ارائه شد

بخش مطالعه و تحقیق شرکت مایکروسافت به تازگی توانسته فناوری جدیدی از فیلم برداری سه بعدی را بسازد که به آن Holoportation می گوید ، این فناوری جدید به کاربران…