چرا خمیازه کشیدن مسری است؟

۱۲ام شهریور, ۱۳۹۶   نوشته شده توسط
0  

خمیازه کشیدن مسری است: مطالعه جدیدی نشان داد مقاومت در برابر خمیازه کشیدن، باعث کاهش آن نمی شود بلکه میل به خمیازه را افزایش می دهد. در این تحقیقات عملکرد عمیق مغز را بررسی کرده و ارتباط آن را با خمیازه کشیدن های پشت سر هم کشف کرده اند. یکی از چیزهایی که درباره خمیازه

ادامه مطلب