طرح ترافیک شناور

20ام آذر, 1396   نوشته شده توسط
0  

طرح ترافیک شناور : مسئله ی تردد در محدوده ی طرح ترافیک برای بسیاری از شهروندان تهرانی به عنوان یک مسئله ی مهم شناخته شده و برخی از شهروندان که محل کارشان در این محدوده قرار دارد روزانه با این مسئله درگیر هستند و به دلیل محدودیت های موجود در این زمینه روزانه هزینه های

ادامه مطلب