شرکت Dropbox پانصد میلیون کاربر دارد،با این حال روزگار خوبی را سپری نمی کند

19ام اسفند, 1394   نوشته شده توسط
0  

سرویس دراپ باکس مدت هاست که به یک حافظه ی کلاود محبوب در بین کاربران بدل گشته است و شرکت مذکور دو روز پیش رکورد جدیدی را به همگان نشان داد:دراپ باکس 500 میلیون کاربر را به خود اختصاص داده است. شرکت پس از بیان این آمار اطلاعات بیشتری را منتشر نکرده است و مشخص

ادامه مطلب