وام 25 میلیونی خودرو چه شرایطی را برای خرید کدام ماشین ها فراهم می کند؟

وام ۲۵ میلیونی خودرو از امروز بر اساس بسته خروج از رکود دولت به متقاضیان خرید خودرو توسط بانک مرکزی پرداخت می شود. همچنین وزارت صنعت لیست اتومبیل هایی را که این…