زمان اجرای طرح ترافیک 97

2ام فروردین, 1397   نوشته شده توسط
0  

زمان اجرای طرح ترافیک 97 : آنگونه که خبرها نشان میدهد از نیمه دوم فروردین سال 97 قرار است که طرح ترافیک97 اجرا گردد. با توجه به اصلاحات کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ، درخصوص تعیین میزان عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی تهران ، 8 ماده و تبصره تعیین شده است.

ادامه مطلب