آخرین اخبار گواهینامه رانندگی بدون پایان خدمت

19ام دی, 1396   نوشته شده توسط
0  

آخرین اخبار گواهینامه رانندگی بدون پایان خدمت : دریافت گواهینامه یکی از مواردی بوده که در گذشته آقایان حتما برای دریافت آن باید کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی را ارائه میدادند (این مدارک شامل اصل کارت پایان خدمت – گواهی اشتغال به خدمت عکسدار-  برگه اعزام به خدمت کامپیوتری – گواهی اشتغال به تحصیل بود) ولی امروزه با

ادامه مطلب