پخش آنلاین شبکه تماشا

1ام دی, 1396   نوشته شده توسط
0  

پخش آنلاین شبکه تماشا : تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های است که تاثیر زیادی در اگاه سازی مردم داشته است.همچنین تلویزیون را می توان از عواملی دانست که سبب می شود هویت گرایی در افراد یک جامعه تقویت شود،بدین شکل که برنامه های را از گذشته پخش می کند  و در برخی از موارد

ادامه مطلب