تحقیق درباره سیمرغ

تحقیق درباره سیمرغ

تحقیق درباره سیمرغ : سیمرغ در واقع پرنده ی اسطوره ی و افسانه ی ایرانی بوده که بارها در کتاب ها شاید نام آن را شنیده باشید. برخی درباره سیمرغ اینگونه…