جاده های ایران

گریز از چنگال راهنمایی و رانندگی محال می شود! پلاک خوان دقیق خودرو ساخته شد

سیستم جامع و هوشمند کنترل تردد خودروها و پلاک‌خوان به منظور شناسایی و ثبت اتوماتیک تردد خودروها در درب‌های ورودی و خروجی پارکینگ‌ها، سازمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی توسط محققان ایرانی…