چشم مشتری در حال کوچک شدن است

5ام تیر, 1394   نوشته شده توسط
0  

همگی با سیاره مشتری آشنا هستیم سیاره بسیار بزرگ که نزدیک شدن به آن برای بشر آرزوی بزرگی است . شکست پروژه بشقاب پرنده ناسا برای فرود بر مریخ گفتیم که چگونه بشر در حال دست و پا زندن برای نزدیک شدن ب سیارات دیگر است. گذشته از اینها سیاره مشتری مشخص ترین و آشنا

ادامه مطلب