بنزین دو نرخی

آیا بنزین دو نرخی می شود ؟

این روزها حتما در خبرها مطالعه کرده اید که بنزین قرار است به صورت سهمیه بندی شده و با استفاده از کارت سوخت به افراد ارائه گردد و هر شخص…
پیگیری کارت سوخت از طریق پست

پیگیری کارت سوخت از طریق پست

پیگیری کارت سوخت از طریق پست : سوخت از جمله مهم ترین منابعی است که باید در مصرف آن تا جایی که امکان دارد صرفه جویی های لازم صورت بگیرد. امروزه…
کارت سوخت بنزین

کارت سوخت بنزین

کارت سوخت بنزین : یکی از طرح های اخیری که در ایران انجام شد طرح سهمیه بندی سوخت بود که به واسطه این طرح خودروها باید مقدار مصرف سوخت معینی داشته…