ازمون مقدماتی راهنمایی رانندگی

7ام آذر, 1396   نوشته شده توسط
0  

ازمون مقدماتی راهنمایی رانندگی : متقاضیان عزیز برای اینکه بتوانند گواهینامه دریافت کنند باید دو مرحله ازمون تئوری را پشت سر هم بگذارند که یکی از این مرحله ها آزمون مقدماتی راهنمایی رانندگی و دیگر آزمون آیین نامه است. اگر متقاضیان گواهینامه نتوانند این دو مرحله را با موفقیت پشت سرهم بگذارند نمی توانند در ازمون

ادامه مطلب