تخمین سن واقعی و زمان مرگ افراد!

20ام تیر, 1397   نوشته شده توسط
0  

همانطور که این روزها دنیای تکنولوژی در حال پیشرفت می باشد، به همان میزان نیز دنیای پزشکی در حال رشد و ترقی است. بسیاری از دانشمندان علم پزشکی از دیرباز تاکنون در تلاش بودند تا آرزوی بشر درخصوص تعیین زمان مرگ را برآورده نمایند ولی به هر حال این موضوع تابه امرزو امکان پذیر نشده

ادامه مطلب