فناوری جدید معلولان را قادر می سازد تا تنها با فکر کردن ویلچر رباتیک خود را کنترل نمایند

15ام اسفند, 1394   نوشته شده توسط
0  

فناوری بیسیمی جدید در آزمایشات خود بر روی میمون ها نشان داد که می تواند نقش مهمی در کمک به معلولان جسمی ایفا نماید. در این آزمایش میمون ها توانستند تا بدون استفاده از سنسور های الکتریکی که روی پوست سر کار گداشته می شوند و تنها به کمک فکر کردن در باره ی حرکت کردن

ادامه مطلب