عجیب ترین سنت های جهان

27ام مهر, 1395   نوشته شده توسط
0  

در این مقاله می خواهیم به برسی عجیب ترین رسم و رسوم کشور های مختلف بپردازیم … غذا دادن به مرده ها (رم) در بخشی از کشور رم مردم لوله هایی را در کنار قبر ها ایجاد می کنند و از طریق آن به مرده ها شراب و غذا می دهند ! خوردن خاکستر مرده

ادامه مطلب