سلفی گرفتن پایانی ندارد حتی در زندان!

13ام اردیبهشت, 1395   نوشته شده توسط
0  

در زندان تدابیر امنیتی شدیدی برقرار است به طوری که دسترسی زندانی به گوشی تلفن همراه غیر ممکن خواهد بود ، با این حال طرفداران عکسهای سلفی بیکار ننشسته اند و به تازگی یک زندانی آمریکایی موفق شده تا رکورد اولین سلفی ثبت شده در زندان را به خود اختصاص دهد ، یکی از زندانیان

ادامه مطلب