ساز و کار مغز در تشخیص طعم ها

11ام خرداد, 1397   نوشته شده توسط
0  

تحقیقات جدید در زمینه ی تغییر مغز برای تشخیص طعم ها انجام شد. بنابراین می توان انتظار داشت که در آینده احساس یک طعم را کنترل کرده و یا مزه ها را با یک دیگر عوض کرد. مغز انسان می تواند طعم های مختلف را تشخیص دهد. نکته ی جالب درباره ی این مزه این

ادامه مطلب