دستگاه روباتیک پزشكي

7ام دی, 1392   نوشته شده توسط
1  

متاسفانه سكته مغزي  عارضه اي است كه درمان ان توسط بشر بسيار سخت شده است و معمولا افراد رو به مرگ هدايت ميشوند. خونريزي مغزي زماني اتفاق ميوفته كه در مغز يك فرد عروق مغزي پاره شده و خون ازمحل پارگي به خارج نشت كرده  وبه لخته خوني تبديل ميشه و اين عامل سكته مغزي ميشود. وجود

ادامه مطلب