قفل مجازي جي ميل

19ام آذر, 1394   نوشته شده توسط
0  

امروزه  محافظت از رمز عبور در وسايل ارتباطي  يكي از مراتب احتياطي است . قديم اينجوري نبود براي حفاظت از مال و لموال و اسناد مهم آن را در گنجه هاي قفل دار قرار ميدادند و با قفلي بزرگ قفلش ميكردن تا كسي نتونه بهشون دسرسي كنه. بعدها گاوصندوق اومد و پول و كاغذ و

ادامه مطلب