سیگارهای الکترونیکی به ترک سیگار کمک می کنند

21ام شهریور, 1396   نوشته شده توسط
0  

استفاده مکرر از سیگارهای الکترونیکی یه ترک سیگار کمک می کند. محققان مرکز ژنریک لومباردی مرکز جامع سرطان، می گویند: استفاده از سیگار الکترونیکی به عنوان کمکی قابل توجه برای افرادی است که سعی به ترک سیگار کشیدن دارند. در یک آمار گیری به بررسی تعداد افرادی که با استفاده از این سیگار ها موفق

ادامه مطلب