دنیای هوشمند تکنولوژی به آشپزخانه هم راه پیدا کرد

10ام اسفند, 1394   نوشته شده توسط
0  

وسایل هوشمند رفته رفته و باگذر زمان و به لطف سرعت غیرقابل تصور پیشرفت دنیای تکنولوژی، به هر مکانی راه پیدا کرده اند و در جای جای خانه، محل کار، صنعت و… ردی از آن ها پیدا می شود، به طوری که جدایی از آن ها به امری ” غیر ممکن ” بدل شده است.گوشی

ادامه مطلب