ایرانسل

لیست سایت های ترافیک ملی ایرانسل

لیست سایت های ترافیک ملی ایرانسل : ترافیک ملی ایرانسل چندی است توسط شرکت ایرانسل رونمایی شده است. اما کدام سایت ها جز ترافیک ملی ایرانسل به شمار می روند؟…