آمریکا باید از اتهامات سایبری خود دست بکشد

13ام مرداد, 1394   نوشته شده توسط
0  

یک آژانس خبری به نام زینهوا در حالی که هشدار میداد که هر گونه عکس العمل سیاسی یا اقتصادی با اقداماتی همراه خواهد بود گفت :” اگر آمریکا به متهم کردن چین در فضای سایبری ادامه دهد، باید بار مسئولیت ایجاد تنشی فزاینده را به دوش بکشد.” گزارش می نویسد ” آمریکا باید قبل از

ادامه مطلب