مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر افتتاح شد.

27ام فروردین, 1396   نوشته شده توسط
0  

به گزارش زوم تک مرکز فناوری سامسونگ – امیرکبیر امروز با حضور مدیران دانشگاه صنعتب امیر کبیر و شرکت سامسونگ در دانشگاه امیر کبیر افتتاح شد. سامسونگ در راستای سیاست مسئولیت اجتماعی خود مرکز فناوری جدید خود را با همکاری دانشگاه امیر کبیر راه اندازی کرد. این مرکز گامی مهم در ارتباط علمی و عملی

ادامه مطلب