سال 97 سال کدام حیوان است؟

3ام بهمن, 1396   نوشته شده توسط
0  

سال 97 سال کدام حیوان است؟ برخی از افراد با توجه به سال حیوان ، اعتقادها و پیش بینی های را دارند. مثلا اگر سال خروس باشد آنها برای آن سال با توجه به خروس طالع بینی های را انجام میدهند. در ایران باستان از گذشته تا کنون اینگونه بوده است که هر سال را با

ادامه مطلب