ساعات کار ادارات و بانک ها از 16 تیر97 (برای جلوگیری از قطعی برق )

16ام تیر, 1397   نوشته شده توسط
0  

ساعات کار ادارات و بانک ها از 16 تیر97 : طبق آخرین خبرها ،ساعات کار ادارات و بانک ها از 16 تیر97 در برخی از استان ها تغییر کرده است که به منظور کاهش میزان ساعت های کاری در اداره در زمان پیک مصرف برق بوده است. در جلسه ی که در عصر روز یکشنبه 13خرداد

ادامه مطلب