هواوی

زمان معرفی هواوی آنر 9

زمان معرفی هواوی آنر 9  : طبق شایعاتی که پیش تر بیان شده ، تاریخ معرفی هواوی آنر9 در 29ژوئن اعلام شده بود . در صورتی که جدیدا پوستری معرفی شده…