چگونه میلیاردر شویم ؟

۱۳ام بهمن, ۱۳۹۸   نوشته شده توسط
0  

چگونه میلیاردر شویم ؟ آیا میشود میلیاردر شویم ؟ چگونه می توانیم با7 راهکارهای اساسی زیر پول پارو کنیم ؟ درجهان جای دی راکفلر در سال 1916 ، پدر صنعت نفر به عنوان اولین میلیادر تبدیل شد . در سال 2015 تقریبا یک قرن بعد مطابق با گزارش فوربز در سراسر جهان ۵۳۶ میلیاردر از

ادامه مطلب