پس از کشف هیگز، فیزیکدانان چشم اندازی در مورد کشف رمز و راز جهان ارائه دادند

۱۸ام مرداد, ۱۳۹۲   نوشته شده توسط
0  

نزدیک 700 نفر از فیزیکدانان ذرات بنیادی حدود 100 دانشگاه پس از نه روز مذاکرات فشرده به این نتیجه رسیدند که در یک چارچوب واحد و یکپارچه برای برداشتن نقاب از چهره اسرار پنهان ماده، انرژی، فضا و زمان به مدت نه ماه کار کنند . در طول دو سال گذشته فیزیکدانان به پیشرفت های

ادامه مطلب