تأمین اکسیژن نجات دهنده زندگیها با استفاده از نیروی خورشید

دسترسی به اکسیژن برای افراد مبتلا به ذات الریه، می تواند چالشی بین زندگی و مرگ باشد، اما در برخی از نقاط جهان امکانات مورد نیاز برای این افراد همیشه…