تب کریمه کنگو

پیشگیری و درمان تب کریمه کنگو

متاسفانه برای پیشگیری تب کریمه کنگو هیچ واکسنی وجود نداشته اما فراموش نکنید درمان موثری برای این بیماری در کشورمان  وجود دارد و در صورتی که فرد به موقع برای…