کشف یکی از بزرگترین خوشه های کهکشانی در جهان هستی

۱۸ام آبان, ۱۳۹۴   نوشته شده توسط
0  

خوشه کهکشانها و تعدادی از گروهای شناخته شده آنها بزرگ‌ترین اجرام جهان هستند.یک خوشه کهکشانی از سه بخش تشکیل شده است که عبارت اند از کهکشان هایی که دارای میلیاردها ستاره اند، گاز داغ بین کهکشان‌ها و ماده تاریک گفتنی است ماده تاریک ماده‌ای است با هویتی مرموز که بیش‌ترین جرم کهکشان را تشکیل می‌دهد.

ادامه مطلب