خرید و فروش خودرو

خرید خودرو نو در مقابل دست دو

شاید در زمان خرید خودرو اولین تصمیمی که می بایست گرفته شود این است که می خواهیم خودرو نو را خریداری نماییم یا اینکه خودرو دست دوم. افراد اغلب متناسب…