تشخیص حس با سنسور یا حسگر

تبدیل شدن گوشی های هوشمند به بخشی از شما با حسگرها “بخش اول”

 با وجود تمام پیشرفت های حاصل از تکنولوژی،  شما فقط فعلاً شاهد حضور سنسورها در لبه های مویایلتان یا وجود آنها در دستگاه های اندکی هستید اما این آغازی ست…