ساختارهای بیگانه در اطراف یک ستاره،نشانه های احتمالی از حضور بیگانگان

وجود مجموعه‌ای غیر عادی از اشیا در فضا شبب شده تا ستاره شناسان به این نظریه برسند که این شکل‌گیری احتمالا گواهی بر زندگی بیگانگان در کهکشان راه شیری آن…