جست و جوی حیات در فضا حس و حال تازه ای گرفت

15ام اسفند, 1394   نوشته شده توسط
0  

مطالعات جدید ستاره شناسان حال و هوای تازه ای را به جست و جو برای وجود حیات در کرات دیگر داده است،ستاره سناسان طبق مطالعات جدید خود ثابت نمودند که وجود اکسیژن در اتمسفر کرات به تنهایی نمی تواند دلیل وجود حیات در آنها باشد. یکی از روش هایی که ستاره شناسان از آن برای

ادامه مطلب