پرداخت جرایم رانندگی از طریق اینترنت

6ام آذر, 1396   نوشته شده توسط
0  

پرداخت جرایم رانندگی از طریق اینترنت : جرایم رانندگی به جرایمی گفته می شود که در اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی لحاظ می شود.لازم است بدانید یکی از مهم ترین مسائلی که در زمینه کاهش میزان جرایم و تخلفات رانندگی گفته می شود ،پیشگیری از بروز این جرایم است.البته پیشگیری کیفری و غیر کیفری در

ادامه مطلب