رباتی که توانایی خواندن ذهن انسان را دارد

20ام مهر, 1394   نوشته شده توسط
0  

کسی نیست که قدرت “خواندن ذهن” را یکی از چند قدرت برتر که انسان ها همیشه در پی آن بوده اند نداند! توانایی خواندن ذهن شخص مقابل این اجازه را به شما می دهد که همیشه برای عکس العمل نشان دادن آماده باشید و این یعنی همیشه یک قدم جلوتر بودن! این بار مهندسان زیستی

ادامه مطلب