پیام رسان ایتا : معرفی پیام رسان ایرانی ایتا زیر ذره بین زوم تک

۱۷ام فروردین, ۱۳۹۷   نوشته شده توسط
0  

بررسی اپلیکیشن ایتا : زمانی که بحث فیلترینگ تلگرام مطرح شد ،بازار استفاده از اپ های ایرانی نیز داغ گردید. ایتا یکی از پیام رسان های ایرانی بوده که به عنوان یک جایگزین برای تلگرام معرفی میگردد. برخی از اپ های ایرانی با اپلیکیشن تلگرام شباهت زیادی دارند مثل اپلیکیشن ایتا که به دلیل شباهت های

ادامه مطلب