گوشی پزشکی به انگلیسی

29ام شهریور, 1396   نوشته شده توسط
0  

گوشی پزشکی : پیشینه ی گوشی پزشکی به دوران بسیار دور بر می گردد، سال های که هنوز تجهیزات پزشکی مجهز وجود نداشت.اما گوشی پزشکی توسط شخصی به نام رنه لاینک ساخته شد و این گوشی در نمونه های اولیه خود فقط دارای یک دهانه بود که روی گوش قرار می گرفت و بخش بزرگتری نیز

ادامه مطلب